Бид шүүхийн шийдвэрийг шударгаар хэрэгжүүлдэг төрийн албан хаагчид
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ
Цахим хэлбэрээр: Бүх өдрүүдэд

Хүссэн цагтаа өргөдөл, гомдлоо гаргана уу
Утсаар:Даваа-Баасан 08 : 00 - 17 : 00
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх аянг...

Албаны даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/24 тоот “Шийдвэр

2015-04-01
Сургалт зохион байгуулав

Тус албаны ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч болон шийдвэр гүйцэтгэгч нарт ШГГ-ын

2015-04-01
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ирсэн...

2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2015 оны 03 дугаар сарын 27-ны хооронд шийдвэр

2015-03-30
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ирсэн...

2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2015 оны 03 дугаар сарын 20-ны хооронд шийдвэр

2015-03-23
БУСАД МЭДЭЭ