Бид шүүхийн шийдвэрийг шударгаар хэрэгжүүлдэг төрийн албан хаагчид
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ
Цахим хэлбэрээр: Бүх өдрүүдэд

Хүссэн цагтаа өргөдөл, гомдлоо гаргана уу
Утсаар:Даваа-Баасан 08 : 00 - 17 : 00
Сахилга-ёс зүй, цэрэгжилт, жагсаалч байдалыг...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэгийг...

2015-09-29
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны бодит биелэлтийг...

Хууль зүйн яам болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэвшүүлсэн бодлого,...

2015-09-03
Сургалт зохион байгууллаа

Архивын хэрэг буюу хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд анхаарах арга зүйн...

2015-10-04
Албадан ажил хийлгэв

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албан дээр албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгэгдсэн нэр...

2015-08-04
БУСАД МЭДЭЭ