Сүхбаатар дүүргийн танилцуулга
Сүхбаатар дүүргийн хамт олон
 
Сүхбаатар дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Сүхбаатар дүүргийн 28.1 га 20 нэгж хороо, 5200 аж ахуйн байгууллагатай 36100 өрхийн 136800 хүн амтай. Тус дүүргийн нэг онцлог нь төр захиргааны байгууллагын төвлөрөл ихтэй хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 80 гаруй хувь нь үйл ажиллагаа явуулж нийт хүн амын 54.1 хувь нь орон сууцанд, 46.9 хувь нь гэр хороололд амьдардаг. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын баталсан 150-157, 184, 185 дугаар тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байна. 
 
Ахлах гүйцэтгэгч, ахмад Н.Уранчимэг
Шийдвэр гүйцэтгэгч Ч.Батбилэг /150-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Э.Ичинхорлоо /151-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Н.Цэрэнсодном /152-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Батцэрэн  /153-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч А.Зая  /154-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Уянга  /155-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч М.Үүлэнсолонго  /156-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Уранчимэг  /157-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч Ц.Дэлгэрмөрөн /184-р тойрог/
Шийдвэр гүйцэтгэгч С.Баярбаатар /185-р тойрог/ нар тус тус ажиллаж байна.